İş

Enflasyon, sermayeyi eritiyor

Türkiye’nin önde gelen sanayi kentlerinde örgütlü sanayi odaları, ticaret odaları ve ticaret borsalarının liderlerinden, TOBB Lideri Rifat Hisarcıklıoğlu’nun “Enflasyon muhasebesi zorunlu bir ihtiyaç haline geldi. Gerekli adımların atılmasını bekliyoruz” tarafındaki açıklamasına dayanak geldi. İş insanları, enflasyonun işletmeleri tahrip ettiğini belirtiyor.

Yüksek enflasyonun işletmeler üzerindeki olumsuz tesiri, TOBB Lideri Hisarcıklıoğlu’nun “enflasyon muhasebesinin zorunlu bir ihtiyaç olduğu” ve “İş dünyası olarak bu konuda gerekli adımların atılmasını beklediklerini” açıklaması ile tekrar alevlendi. Mevzuyla ilgili DÜNYA’ya açıklama yapan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Lideri ve önde gelen vilayetlerin oda ve borsa liderleri, enflasyonun işletmeler üzerinde tahrip edici tesiri bulunduğunu, enflasyon muhasebesinin uygulanmaması halinde sermaye erimesinin kaçınılmaz olduğunu kaydediyor. Enfl asyon muhasebesi adımının atılmasının, ihracat ve istihdamda sürekliliğe ve artışların sürdürülebilirliğine katkı vereceği, enflasyon muhasebesinin finansal piyasaların da dikkatini çekeceği, TL menkul değerlere ilgiyi artıracağı, finansal istikrara da katkı sunacağı tabir ediliyor.

İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİ DÜNYA’YA KONUŞTU

GÜRSEL BARAN / ANKARA TİCARET ODASI LİDERİ: İşletme sermayeleri süratle eriyor

Enflasyonun şirket bilançoları üzerindeki olumsuz tesirini her platformda lisana getirdik. Bu hususta Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye de bir rapor sunduk. İşletmeler enflasyon nedeniyle fiktif kâr elde ediyor. Buna karşılık artan fiyatın satılan eserin yenisini almaya yetmemesi sebebiyle işletme sermayeleri süratle eriyor. Bu süreçte, işletmeler için enflasyon muhasebesi mecburilik halini almıştır.

NURETTİN ÖZDEBİR / ANKARA SANAYİ ODASI LİDERİ: Fiktif kâr üzerinden ödenen vergi mali yapıyı zayıflatıyor

Firmaların gerçekte olmayan kârlar üzerinden vergi ödemek durumunda kalması, mali yapılarda zayıflamaya yol açıyor. Bu birebir vakitte makroekonominin temeli olan üretim ve istihdam kapasitesini zayıflatıyor. Mevzuatta yer almasına karşın ertelenen enflasyon muhasebesi uygulamasının bu yılı kapsayacak biçimde bir an evvel yürürlüğe girmesi gerekir.

IŞINSU KESTELLİ / İZMİR TİCARET BORSA LİDERİ: Enflasyonun tahribatını asgariye indirmek gerek

TOBB Liderimiz Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından lisana getirilen enflasyon muhasebesi uygulamasının getirilmesi talebi son derece yerindedir. Son üç yıldır tedricen artan ve geçen yıldan bu yana tesiri daha çok hissedilen enflasyonun işletmelerimiz üzerinde yaratacağı tahribatı asgariye indirmek için değerli bir enstrümandır. En son 2004 yılında uygulanan enflasyon muhasebesinin, işletme sermayesi eriyen ve finansmana erişimi zorlaşan özel dal için muhtaçlık haline geldi. İktisat idaresinin, Türk iş dünyasının bu haklı talebini dikkate alacağına inanıyoruz.

YÜCEL BAYRAM / ADANA TİCARET ODASI LİDERİ: Bu koşullarda enflasyon muhasebesi yapılmak zorunda

Firmalar için enflasyon muhasebesi gerekiyor. Birçok şirket bunu yapmak zorunda, zira fiyat değişikliklerinde olsun, minimum fiyat farklarında olsun, elektrik artırımında olsun bunu nasıl yansıtacak, nasıl karşılayacak. Bu kaidelerde enflasyon muhasebesini bütün şirketler, bütün tüccarlar, bütün esnaf yapmak zorunda.

ŞAHİN BİLGİÇ / ADANA TİCARET BORSASI LİDERİ Enflasyon yüksekse her şeyiniz masraf, sermayeyi bitirirsiniz

Enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir devirde, ne kazanırsanız kazanın, her şeyiniz gidiyor, sermayeyi bitiriyorsunuz. Resmi enflasyon yüzde 80’lerde ve bu ortamda diyelim ki yüzde 100 para kazandınız. Vergiyi falan eklediğinizde eksiye düşersiniz, mevcudu da kaybedersiniz ki esnafın, ticaret erbabının yaşadığı budur. TOBB olarak ve hatta Bakanlar nezdinde yapılan toplantılarda bunu daima gündeme getirdik. Enflasyon bu kadar yüksek olmasa sorun değil lakin yüzde 80 mi, 180 mi belirli değil, bir ölçüsü de yok, inşallah 2023’te daha aşağılara çekilir.

ZEKİ KIVANÇ / ADANA SANAYİ ODASI LİDERİ: İş dünyasının en doğal ve en haklı talebidir

Enflasyon devirlerinde, enflasyonun mali tablolar üzerindeki tesirlerinin giderilmesine yönelik düzeltici süreçler yapılması gerekiyor. Çünkü yüksek enflasyonun karları ve sermayeyi erittiği üzere işletmelerin sermayeleri eridiği halde daima kar ediyor üzere gösteriyor. İşletmelerin teknik iflas durumuna düşmesini engelliyor. Enflasyon değerlemesi sonucu oluşan fon, şirketlerin öz varlığını artırdığı için finansman masraf kısıtlama meblağını azaltıcı tesir doğuruyor. Şirketlerin aktifinde bulunan iktisadi değerler, az da olsa rayiç bedellere yükselmektedir. Enflasyon değerlemesi sonucu oluşan yeni pahalar üzerinden amortisman ayrılacağından, şirket karlarındaki fiktif bedeller az da olsa gerçek duruma getirilmiş olacaktır. Bu nedenlerden ötürü, enflasyon muhasebesi mecburî gereksinim olarak ön plana çıkmaktadır.

TUNCAY YILDIRIM / GAZİANTEP TİCARET ODASI LİDERİ: Enflasyonla gayrete katkı sağlar

“Yüksek enflasyon ne yazık ki mali tablolarımızda tahribata yol açmaktadır. İşletmelerimiz yükselen enflasyon nedeniyle oluşan gerçek olmayan kârların vergilendirilmesi ile karşı karşıya. Bu da işletmelerimizin sermayelerini vergi yoluyla devlete aktarmalarına sebep olmaktadır. Tıpkı vakitte da işletmeler yerine koyma maliyetini dikkate alarak fiyat belirleme durumunda kalıyor ki bu durum enflasyon açısından olumsuzluk demek. Hasebiyle enflasyon muhasebesi zarurî bir gereksinim haline geldi. Enflasyon düzeltmesi, finansal tabloların gerçeği yansıtması ve vergi matrahlarının hakikat bir halde hesaplanması için mali olmayan varlıkların enflasyon karşısında eriyen pahaları yerine gerçek pahaları ile bilançolara yansıtılmasını sağlayacaktır.

ADNAN ÜNVERDİ / GAZİANTEP SANAYİ ODASI LİDERİ: Enflasyonun işletmelere olumsuz tesirini hafifletir

2021 yılında ülkemiz iktisadında enflasyon muhasebesinin kuralları sağlanmış olsa da ilgili uygulama 2023 yılına ertelenmiştir. Bu ertelemenin kaldırılıp; 2022 yılında KOBİ tarifine girmeyen yüksek cirolu büyük ölçekli firmalara enflasyon muhasebesinin uygulanması müsaadesi verilmesi firmalarımıza kıymetli ölçüde esneklik sağlayacaktır. Günümüz zorlukları göz önünde bulundurulduğunda, sağlanacak bu imkan işletmelerimizin sürdürülebilirliğine katkıda bulunacak, enflasyonun işletmelerimize yönelik olumsuz yansımalarını biraz olsun hafifletecektir.

SELÇUK ÖZTÜRK / TOBB LİDER YARDIMCISI VE KONYA TİCARET ODASI İDARE ŞURASI LİDERİ: Yüksek satış sayıları aldatmasın

“Türkiye’de de dünyada olduğu üzere son bir yıldır enflasyon sürecine girildi. Şu an bununla topyekün uğraş ediyoruz. Ancak burada şirketlerin sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da tabir ettiği üzere bir enflasyon muhasebesi yapması gerekiyor. Mesela bir üretici hammaddeyi kıymetli alıyor, üstüne belli bir kâr koyup satıyor. Lakin eserini sattığı para ile tekrar hammadde almakta zorluk çekiyor. Fiyatı artan eserlerde kâr oranı artmıyor aslında. Yüksek cirolar yüksek kar üzere algılanıyor. O yüzden şirketlerimiz önlemlerini almalı. Ziyan etmeyecek biçimde sayılar planlanmalı ve şirket sermayeleri enflasyona kurban edilmemeli.

SEDAT SİLAHTAROĞLU / MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İDARE KONSEYİ LİDERİ: İşletmeleri ve sermayeyi muhafazamız gerekiyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Lideri Rifat Hisarcıklıoğlu’nun, enfl asyon muhasebesi uygulamasını talep ediyoruz açıklamasına yüzde yüz katılıyorum. Yükselen enflasyon karşısında ve değişken hammadde gereksinimleri karşısında işletmelerin birinci sorunu sermayelerini korumak. O bakımdan bunları dikkate alınca varlıkların tekrar kıymetlenmesi, enflasyon muhasebesinin kesinlikle uygulanmasının zarurî hale geldiğini söz edebilirim. İşletmeleri müdafaamız gerekiyor. Sermayeleri müdafaamız gerekiyor.

MUSTAFA GÜLTEPE / TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ (TİM) LİDERİ Enflasyon muhasebesi, gerçek sermaye kaybını önleyecek

● Bugün gelinen noktada, enflasyon muhasebesinin yapılması için gerekli kuralların oluştuğunu söyledi. Gültepe, “Son 3 yıllık kümülatif enflasyon oranı ÜFE yüzde 300’e TÜFE’de yüzde 150’ye yaklaştı. Stoklar, duran varlıklar ve benzeri temliklerin vergilendirilmesi, bu şartlar altında reel sermaye kaybına yol açarak iktisadi faaliyet üzerinde negatif bir etki oluşturacak” dedi. Enfl asyon muhasebesinin, gerçek sermaye kaybını önleyeceğini kaydeden Gültepe şöyle konuştu: “Enflasyon muhasebesi, yatırımlar başta olmak üzere iktisadi faaliyete olumlu bir tesir yapacaktır. Hasebiyle bu adımın atılması, ihracat ve istihdamda sürekliliğe ve artışların sürdürülebilirliğine katkı verecektir. Enflasyon muhasebesi finansal piyasalarda da dikkat çekecektir. Münasebetiyle TL menkul değerlere ilgiyi de artıracağı için finansal istikrara da katkı sunacak bir adım olarak görüyoruz. Her şeyden değerlisi, enflasyon muhasebesi sayesinde firmalarımızın gerçek gelirleri üzerinden vergilendirilecek ve öngörülebilir projeksiyonlar yapabilecektir. Firmalarımızın, mevcut durumu yönetme ve gelecek projeksiyonlarını oluşturma kabiliyetlerini güçlendirmek ismine enflasyon muhasebesi yapılmasının yararlı olacağına inanıyoruz.”

İBRAHİM BURKAY / BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI (BTSO) İDARE HEYETİ LİDERİ: “Enflasyon muhasebesi uygulaması zorunlu hale geldi”

● Türkiye bu şiddetli sürecin üstesinden gelecek güce sahiptir. Fakat bu güçlü periyodu süratle geride bırakmak için gerekli önlem ve siyasetlerin uygulanması çok kıymetli. İşletmelerimizin enflasyon karşısında sermayelerini koruyabilmeleri için enflasyon muhasebesine geçilmesi mecburî hale geldi. Global güç fiyatlarındaki artış ve tedarik zincirlerindeki bozulma nedeniyle üretici fiyat endeksinde değerli bir artışla karşı karşıyayız. Yüksek enflasyonun yol açtığı risklerin nasıl yönetileceği konusunda kimi belirsizlikler var. Şu anda işletmelerin bilançoları gerçek pahaları yansıtmıyor. Öz sermayesi ve makine teçhizatı güçlü olan firmalar, sermayeleri eridiği halde yüksek enflasyon nedeniyle kar etmiş üzere görünüyor. Bu durum mali yapılarda bozulmaya ve kaynak kullanımında verimsizliğe yol açıyor. Şirketlerin işletme sermayesi gereksinimine dönük taleplerini Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye aktardık. Daha evvel BTSO olarak gündeme taşıdığımız enflasyon muhasebesinin yanı sıra KGF takviyeli yeni kredi paketlerinin oluşturulması üzere bir dizi dayanak talebimizi Sayın Bakanımıza bildirdik. En kısa vakitte bu dayanakların birer birer hayata geçeceğini temenni ediyoruz.

CELALETTİN KESİKBAŞ / ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI LİDERİ: Sanayicilerin yüzde 87’si enflasyon muhasebesi istiyor

● “Eskişehir Sanayi Odası olarak, 453 işletme ile gerçekleştirdiğimiz ‘Güncel Ekonomik Beklenti’ bahisli anketimizin sonuçlarını aldık. ‘2022 yılı için enflasyon muhasebesinin uygulanmasını istiyor musunuz?’ sorusuna yüzde 87 oranında ‘evet’ denildi. “Reel dal enflasyon muhasebesi talep ediyor. İşletme sermayelerinin süratle eridiği enflasyonist ortamda gerçek bölüm enflasyon muhasebesi düzenlemesi talep ediyor. Şu anda enflasyon düzeltmesi ile ilgili bir belirsizlik ortamı doğmuştur. Bu belirsizliğin çok uzatılmadan netleştirilmesi beklenmektedir. Yüksek enflasyon ortamında enflasyonun tesirlerinden arındırılmaksızın hesaplanacak kar/zarar sonucu üzerinden vergilendirme yapmak, vergi adaleti açısından kıymetlidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler